لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ طراحی شده در سالیدورکس (wrench) 2,000 تومان 1,000 تومان
آچار چندکاره طراحی شده در سالیدورکس 2,000 تومان 1,000 تومان
آچار جغجغه ای طراحی شده در سالیدورکس 2,000 تومان 1,000 تومان
آچار چرخ طراحی شده در محیط سالیدورکس (Tire iron) 2,000 تومان 1,000 تومان
بررسی تابع توزیع تداخلی کاهش یافته ( Reduced Interference Distributions ) 9,000 تومان
فن خنک کننده کامپیوتر درسالیدورکس (processor cooling fan) 2,000 تومان
مبدل حرارتی صفحه ای درسالیدورکس (heat exchanger plate) 2,000 تومان
موتور چهارسیلندر درسالیدورکس (Four cylinder engine ) 2,000 تومان
آرمیچردرسالیدورکس (Dc-Motor) 2,000 تومان
موتور دورانی وانکل در سالیدورکس (Wankel Engine in solidworks) 2,000 تومان
هفت تیر در سالیدورکس (revolver in solidworks) 2,000 تومان
سیلندر پنوماتیک در سالیدورکس (PNEUMATIC CYLINDER) 2,000 تومان
چهارنظام دستگاه تراشکاری در سالیدورکس (Lathe-Chuck in solidworks) 2,000 تومان
جک هیدرولیکی درسالیدورکس (Hydraulic Floor Jack ) 2,000 تومان
کمان صلیبی در سالیدورکس (crossbow ) 2,000 تومان
لامپ کم مصرف در سالیدورکس 2,000 تومان

تعداد صفحه(1):